Bezprzewodowy headset EEG

Unikalny w skali światowej zestaw, oparty o nowatorski czepek, bezprzewodowy wzmacniacz i elektrody wodne.

bullet
wysoka jakość sygnału,
bullet
bez żelu,
bullet
bez paska pod brodą,
bullet
szybkie zakładanie,
bullet
wygodne, wielogodzinne pomiary

PODSTAWOWE PARAMETRY

 • Pomiar impedancji online
 • Rozdzielczość:   24 bity,  44 nV / bit
 • Zakres pomiarowy: +/- 373.5mV
 • Impedancja wejściowa 1GΩ
 • Częstotliwość próbkowania 500 Hz
 • Szumy wewnętrzne: 1.43 µV p2p;  0.2 µV RMS; (20.3 b)
 • Czas pracy na baterii: 8 godzin
 • Ładowanie przez port USB-C
 • Synchronizacja czasu z zegarem podłączonego komputera do 1 ms

Opracowany w ramach projektu „Interfejs mózg-komputer” prototyp przeszedł z sukcesem rozległe testy użytkowe, których ukoronowaniem było badanie działania BCI na 30 osobach. Wyniki  zostały zgłoszone do publikacji w międzynarodowym czasopiśmie.

Każdy z uczestników badania był w stanie komunikować się za pomocą co najmniej jednego z opracowanych przez nas interfejsów, co stawia pod znakiem zapytania rozpowszechnione w literaturze pojęcie „BCI illiteracy”.

HEADSET LIVE NA KONFERENCJI

26 maja 2018, podczas wykładu „Recent advances in brain-computer interfaces from BrainTech.pl” na „XI Electrophysiological Conference” zrobiliśmy na żywo pokaz działania prototypu bezprzewodowego headsetu EEG.

WYKORZYSTYWANY W NAUCE I TECHNICE

Sprzęt i know-how firmy BrainTech został użyty w badaniach nad zasypianiem kierowców podczas jazdy nocnej, które przeprowadził Robotec.AI wraz z Instytutem Transportu Samochodowego na symulatorze samochodu.

Blinker

Blinker to unikalne w skali światowej urządzenie generujące z wysoką dokładnością wysokoczęstościowe bodźce do interfejsów mózg-komputer w paradygmacie SSVEP.

SSVEP (ang. Steady State Visual Evoked Potentials) to wzrokowe potencjały wywołane stanu ustalonego, które pojawiają się w EEG, kiedy użytkownik koncentruje swoją uwagę na bodźcu wzrokowym migającym ze stałą częstością. Użytkownik widzi na ekranie szereg elementów, które może wybierać koncentrując uwagę na wybranym elemencie. Powoduje to wzrost mocy EEG w częstości odpowiadającej częstości migania elementu, na którym użytkownik koncentrował uwagę.

Blinker stworzony przez BrainTech umożliwia niezależne podświetlanie różnymi częstościami każdego z 320 segmentów 15-calowego monitora. Otwiera to niespotykane dotychczas możliwości badania, na jakim obszarze ekranu (filmu, zdjęcia, reklamy) użytkownik koncentruje uwagę.

NAJSZYBSZY INTERFEJS BCI

Dzięki jednoczesnemu wyświetlaniu wszystkich bodźców, SSVEP-BCI to najszybszy ze współczesnych interfejsów mózg-komputer. Dzięki oparciu o unikalne w skali świata urządzenie „Blinker” (albo Migacz:) tworzone przez BrainTech SSVEP-BCI opierają się w całości na wyższych częstościach, które są dla człowieka niemal niezauważalne i bezpieczne. Wideo pokazuje działanie jednego z pierwszych prototypów Blinkera na targach CeBIT.

Blinker z aplikacją „klawiatura”

Przykład użycia urządzenia do wysokoczęstotliwościowej stymulacji w paradygmacie SSVEP. Każde z pól na wyświetlonej klawiaturze podświetlane jest funkcją prostokątną o wypełnieniu 50%,  z unikalną częstotliwością wybraną z zakresu od 30 do 40 Hz.

PODSTAWOWE PARAMETRY

 • ekran LCD o przekątnej 15,6 cala
 • ekran podświetlony niezależnymi diodami LED w łącznej liczbie 1920 sztuk, podzielonych na 320 niezależnych segmentów.
 • możliwość połączenia dowolnych segmentów w jedno sterowalne „pole”
 • możliwość skonfigurowania działania każdego pola w zakresie:
  • jasność
  • odtwarzany bufor jasności
  • częstość odtwarzania bufora (w zakresie od 0,1 Hz do 60 Hz z dokładnością 0,1 Hz)
  • przesunięcie fazowe każdego pola
 • możliwość włączania/wyłączania i zmiany parametrów każdego pola w czasie rzeczywistym
 • mikrokontroler aktualizuje stan i jasność każdego pola z maxymalną częstotliwością 10 kHz (co 100 μs)
 • czas od wysłania komendy do reakcji urządzenia jest mniejszy niż 500 μs
 • globalna jasność urządzenia sterowana za pomocą przycisków lub przez odpowiednie komendy w sterowniku
 • urządzenie posiada galwanicznie odizolowane złącze do generowania zsynchronizowanego sygnału analogowego
  • złącze posiada wejścia +5V, -5V, GND, +SIG
  • na wyjściu SIG pojawia się sygnał zsynchronizowany z pracą urządzenia zgodnie z konfiguracją podaną przez USB.
 • wyświetlanie obrazu na ekranie za pomocą złącza HDMI

32-kanałowy wzmacniacz EEG

zasilany przez USB

32-kanałowy, klasyczny wzmacniacz EEG oferuje 8 niezależnych kanałów bipolarnych i łącze do standardowego czepka, zapewniającego rejestrację kompletu odprowadzeń układu 10–20. Lekki, zwarty, zasilany bezpośrednio przez łącze USB, umożliwia rejestrację EEG i ExG.

W zestawie oferujemy klasyczne czepki najwyższej jakości z elektrodami opartymi o spieki Ag/AgCl. Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany/ana zakupieniem wzmacniacza.

PODSTAWOWE PARAMETRY

 • zasilanie i komunikacja przez interfejs USB
 • 24 kanały unipolarne przez łącze DB-25 do podłączenia standardowego czepka z elektrodami na pozycjach z układu 10-20
 • 8 kanałów bipolarnych  dostępnych za pośrednictwem standardowych złącz touchproof dla popularnych akcesoriów
 • dodatkowy kanał Analog Ground
 • częstości próbkowania: 500, 1 000, 2 000, 4 000, 8 000, 16 000 Hz
 • cyfrowe wejście synchronizujące z urządzeniami zewnętrznymi
 • obsługa synchronizacji czasu zegara komputera z zegarem wzmacniacza z dokładnością do 1 ms.
 • Rozmiar 185x125x33mm
 • Masa 400g