Laboratorium dydaktyczne EEG i BCI

Oferujemy wdrożenie od podstaw laboratorium dydaktycznego EEG i BCI. Wyposażenie, dokumentację i scenariusze zajęć dostosujemy do wymaganego poziomu i zakresu, w ramach wdrożenia przeszkolimy prowadzącyh. Tworzyliśmy od podstaw laboratoria pierwszej w świecie Neuroinformatyki (specjalność na studiach I stopnia w Uniwersytecie Warszawskim).

Na potrzeby prowadzenia zajęć praktyczych z EEG i BCI przygotowaliśmy kompletne środowisko, integrujące przyjazny dla użytkownika dostęp do sprzętu, oprogramowania i dokumentacji.

ŚRODOWISKO ZAWIERA MIĘDZY INNYMI:

SVAROG

Skonfigurowany do współpracy z dostarczonymi wzmacniaczami EEG program Svarog, umożliwiający poza rejestracją i podglądem sygnału łatwe eksperymentowanie z najważniejszymi metodami analizy sygnałów: od samodzielnego projektowania filtrów i montaży, przez uśrednianie potencjaów wywołanych, obliczanie i wizualizację widma (również w czasie rzeczywistym), do wygodnego wyliczania spektrogramów, ICA, DTF, reprezentacji falkowych, i dekompozyckji matching pursuit.

PsychoPy

Program do projektowania eksperymentów psychofizycznych PsychoPy, uzupełniony o synchronizację z EEG rejestrowanym za pomocą sprzętu BrainTech.

Scenariusze eksperymentów

Przykładowe scenariusze eksperymentów, m.in. P300.

Analiza sygnałów

Przykłady samodzielnej analizy sygnałów w języku Python.

Materiały dydaktyczne i instrukcje przygotowane przez BrainTech wykorzystywane są m.in. na następujących zajęciach:

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ