SVAROG

Signal Viewer, Analyzer and Recorder On GPL

SVAROG to najlepsza w świecie FOSS przeglądarka sygnałów bioelektrycznych, rozwijana przez BrainTech od 2012 na bazie uniwersyteckiego projektu SignalML — metajęzyka opisu danych i znaczników (tagów).

Jako część systemów EEG oferowanych przez BrainTech, SVAROG pozwala na rejestrację i podgląd sygnału online, w połączeniu z wideo-EEG oraz znacznikami. Na tej stronie udostępniamy wersję do wykorzystania offline, która umożliwia m.in.:

  • uśrednianie potencjałów wywołanych na podstawie znaczników,
  • samodzielne projektowanie filtrów i ich aplikowanie do oglądanych sygnałów,
  • wyświetlanie widma dla wybranych fragmentów sygnału,
  • oznaczanie struktur offline,

SVAROG UMOŻLIWIA STOSOWANIE ZAAWANSOWANYCH METOD ANALIZY SYGNAŁÓW, W TYM:

Spektrogram (STFT)

Analiza falkowa (wavelet transform)

From wavelets to adaptive approximations: time-frequency parametrization of EEG P.J. Durka, BioMedical Engineering OnLine 2003, 2:1 (06 January 2003)

Matching Pursuit (MP)

Multivariate matching pursuit in optimal Gabor dictionaries: theory and software with interface for EEG/MEG via Svarog. R. Kuś, P.T. Różański and P.J. Durka. BioMedical Engineering OnLine 12:94, 2013

Directed Transfer Function DTF

Independent Component Analysis ICA

EEG profiles

Electroencephalographic profiles for differentiation of disorders of consciousness U. Malinowska, C. Chatelle, M-A Bruno, Q. Noirhomme, S. Laureys, P. Durka BioMedical Engineering OnLine 2013, 12:109, Oct 2013

Jak zainstalować?

Screencasty poniżej pokazują cały proces, od ściągnięcia programu, poprzez konfiguracjęi uruchomienie dekompozycji matching pursuit przykładowego sygnału, aż po interaktywną mapę sygnału.

PLIKI DO POBRANIA

Pobierz SVAROGa

Pliki źródłowe (SVAROG)

Pliki źródłowe (implementacja MP)

Przykładowe skrypty