SVAROG

Signal Viewer, Analyzer and Recorder On GPL

SVAROG to najlepsza w świecie FOSS przeglądarka sygnałów bioelektrycznych, rozwijana przez BrainTech od 2012 na bazie uniwersyteckiego projektu SignalML — metajęzyka opisu danych i znaczników (tagów).

Jako część systemów EEG oferowanych przez BrainTech, SVAROG pozwala na rejestrację i podgląd sygnału online, w połączeniu z wideo-EEG oraz znacznikami. Na tej stronie udostępniamy wersję do wykorzystania offline, która umożliwia m.in.:

  • uśrednianie potencjałów wywołanych na podstawie znaczników,
  • samodzielne projektowanie filtrów i ich aplikowanie do oglądanych sygnałów,
  • wyświetlanie widma dla wybranych fragmentów sygnału,
  • oznaczanie struktur offline,

SVAROG UMOŻLIWIA STOSOWANIE ZAAWANSOWANYCH METOD ANALIZY SYGNAŁÓW, W TYM:

Spektrogram (STFT)

Analiza falkowa (wavelet transform)

From wavelets to adaptive approximations: time-frequency parametrization of EEG P.J. Durka, BioMedical Engineering OnLine 2003, 2:1 (06 January 2003)

Matching Pursuit (MP)

Multivariate matching pursuit in optimal Gabor dictionaries: theory and software with interface for EEG/MEG via Svarog. R. Kuś, P.T. Różański and P.J. Durka. BioMedical Engineering OnLine 12:94, 2013

Directed Transfer Function DTF

Independent Component Analysis ICA

EEG profiles

Electroencephalographic profiles for differentiation of disorders of consciousness U. Malinowska, C. Chatelle, M-A Bruno, Q. Noirhomme, S. Laureys, P. Durka BioMedical Engineering OnLine 2013, 12:109, Oct 2013

PLIKI DO POBRANIA

Pobierz SVAROGa dla Windows

Pobierz SVAROGa dla MacOs

Pobierz SVAROGa dla Ubuntu (18.04/20.04)

Pobierz SVAROG crossplatform

Pliki źródłowe (implementacja MP)

Przykładowe skrypty

Pliki źródłowe (SVAROG)