SVAROG

Signal Viewer, Analyzer and Recorder On GPL

SVAROG to najlepsza w świecie FOSS przeglądarka sygnałów bioelektrycznych, rozwijana przez BrainTech od 2012 na bazie uniwersyteckiego projektu SignalML — metajęzyka opisu danych i znaczników (tagów).

Jako część systemów EEG oferowanych przez BrainTech, SVAROG pozwala na rejestrację i podgląd sygnału online, w połączeniu z wideo-EEG oraz znacznikami. Na tej stronie udostępniamy wersję do wykorzystania offline, która umożliwia m.in.:

  • uśrednianie potencjałów wywołanych na podstawie znaczników,
  • samodzielne projektowanie filtrów i ich aplikowanie do oglądanych sygnałów,
  • wyświetlanie widma dla wybranych fragmentów sygnału,
  • oznaczanie struktur offline,

SVAROG UMOŻLIWIA STOSOWANIE ZAAWANSOWANYCH METOD ANALIZY SYGNAŁÓW, W TYM:

Spektrogram (STFT)

Opis Spektrogramu

Analiza falkowa (wavelet transform)

Opis analizy falkowej

Matching Pursuit (MP)

Opis Matching Pursuit

Directed Transfer Function DTF

Opis Directed Transfer Function

Independent Component Analysis ICA

Independent Component Analysis

Konstrukcję profili EEG

Opis Konstrukcji profili EEG

Jak zainstalować?

Screencasty poniżej pokazują cały proces, od ściągnięcia programu, poprzez konfiguracjęi uruchomienie dekompozycji matching pursuit przykładowego sygnału, aż po interaktywną mapę sygnału.

PLIKI DO POBRANIA

Pobierz SVAROGa

Pliki źródłowe (SVAROG)

Pliki źródłowe (implementacja MP)

Przykładowe skrypty