Badania i eksperymenty naukowe

BrainTech oferuje kompletne oprogramowanie do rejestracji EEG i prowadzenia eksperymentów EEG/BCI w zakresie:

Klasycznych eksperymentów ERP w oparciu o adaptację frameworku PsychoPy.

Paradygmatów BCI: potencjały wzrokowe, czuciowe i słuchowe, wybrażenie ruchu, SSVEP.

Rejestracji polisomnograficznych z wideo EEG.

EEG ze znacznikami wyświetlanie w programie SVAROG

OPROGRAMOWANIE BRAINTECH WYKORZYSTANO W PUBLIKACJACH

BCI CONTROL PANEL

Jednym z elementów oprogramowania BrainTech, ułatwiających prowadzenie eksperymentów naukowych jest BCI Control Panel stworzony na podstawie dziesięcioleci doświadczeń i błędów popełnianych w badaniach naukowych, edukacji i na pokazach.

BCI Control Panel umożliwia kontrolę w czasie rzeczywstym podstawowych parametrów systemu: od jakości sygnału i oporności elektrod, przez uśrednione potencjały wywołane uzyskiwane w dotychczasowcyh powtórzeniach, do wysokopoziomowych wskaźników jakości działania sesji kalibracyjnej i komunikacji BCI, jak separacje decyzji klasyfikatora, pole pod krywą ROC (receiver operating curve) i bieżąca szybkość działania (information transfer rate, ITR).

Zdarza się, że interfejs mózg-komputer „nie chce działać”. Dlaczego? przyczyn może być wiele: od źle kontaktujących elektrod i innych zakłóceń sygnału EEG, przez niedopasowanie parametrów systemu, do słabej koncentracji czy innych przyczyn leżących po stronie użytkownika. Ich zbadanie wymagało dotychczas analizy offline zarejestrowanych sygnałów. Dzięki BCI Control Panel możemy te parametry monitorować w czasie rzeczywistym, co pozwala na przykład na przerywanie/korektę sesji lalibracyjnej czy nieudanych rejestracji w optymalnym momencie.

BCI Control Panel demonstrowany w programie „Fundusze Europejskie od kuchni”.

Materiał od 2:00 nagrania