Pytanie na śniadanie

TVP w programie „Pytanie na śniadanie” zamieściła popularny materiał o najnowszych osiągnięciach BrainTech w zakresie itnerfejsów mózg-komputer, dostępny pod adresem https://pytanienasniadanie.tvp.pl/39606413/europejski-tydzien-kodowania (od drugiej minuty programu).