BrainTech Sp. z o.o.

  • ul. Jeziorna 23, 02-911 Warszawa
  • NIP 521-363-14-31
  • REGON 146139621
  • KRS 0000422201
  • konto: MultiBank 35 1140 2017 0000 4102 1291 6007

 

BrainTech Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422201 NIP 521-363-14-31, REGON 146139621, MultiBank 35 1140 2017 0000 4102 1291 6007. Kapitał zakładowy 50000 zł.